Празничен календар

На тази страница ще бъдат показани всички предстоящи празници, които ще се отразят на валутния пазар през текущия месец. Ако не се показват дати, това означава, че валутният пазар няма да бъде затворен извън нормалните часове в рамките на текущия месец.

Моля, обърнете внимание, че часовете подлежат на промяна без предизвестие и спредът може да се разшири поради ниската ликвидност.

Instrument US INDEPENDENCE DAY HOLIDAY 03/07/2020
PRECIOUS METALS EARLY CLOSE 19:45
ENERGY (OIL/NAT GAS) EARLY CLOSE 19:45
US SHARES CLOSED
US INDICES EARLY CLOSE 19:45
COMMODITIES CLOSED
VIXX EARLY CLOSE 18:25
Time in GTM+3 : Date and Time are subject to change without any prior notice - please be aware that pricing will be dependent upon market conditions and may experience increased volatility due to thin market depth.