Otázky týkající se dokumentů procesu otevření účtu

Ne, není nutné podepisovat žádné dokumenty.

Veškeré dohody mezi společností a jejími klienty, se řídí zákonem Dálkového marketingu spotřebitelských finančních služeb. Díky tomu není třeba,, aby byla dohoda podepsána, avšak smlouva má stejný právní účinek a stanoví stejná práva, povinnosti a odpovědnosti jako tištěná dohoda podepsaná mezi oběma stranami.

Pokud byste chtěli mít vytištěné a podepsané kopie dohody, odešlete nám dvě (2) podepsané kopie našich všeobecných obchodních podmínkách a podmínkách používání na naší registrovanou adresu, s uvedením vašich poštovních údajů. Vám pak zašleme zpět kopii, která byla podepsána a opatřena razítkem z naší strany.

Dohoda začíná platit, jakmile přijmete naše všeobecných obchodních podmínkách a podmínkách používání a je platná po neomezenou dobu – dokud ukončena z naší nebo vaší strany.

Během prvních čtrnácti (14) dnů od zahájení obchodního vztahu s námi můžete dohodu zrušit tím, že nás jednoduše informovujete prostřednictvím e-mailu.

Po uplynutí čtrnácti (14) dnů, můžete stále zrušit smlouvu kdykoli, ale budete nám muset poskytnout výpovědní lhůtu alespoň tři (3) dny.

Ať už se jedná o zrušení dohody na začátku naší spolupráce nebo ukončení k pozdějšímu datu, nebudou vám účtovány žádné poplatky nebo pokuty.

Další informace k tomuto tématu naleznete v všeobecných obchodních podmínkách a podmínkách používání.

Ano. Jako součást našeho závazku v souladu s platnými právními předpisy AML & KYC požadujeme od našich klientů některé dokumenty pro ověření. Tyto dokumenty obvykle zahrnují doklad totožnosti, potvrzení o trvalém bydlišti a doklad o vkladu (způsob platby).

KYC, Know Your Client je postup, který vyžaduje zákon, a který my uplatňujeme, a používá se k potvrzení a ověření identity každé osoby, která se u nás registruje a otevře si účet

AML je politika uplatňována pro účely předcházení praní peněz a financování terorismu.

V souladu s postupy AML a KYC požadujeme, abyste nám poskytli příslušné dokumenty pro ověření, jakmile jste se rozhodli stát se klientem Nessfx.

Další informace k postupům AML a KYC naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách a podmínkách používání.

Nabízíme řadu účtů, tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám našich klientů. Pro další informace o typech účtů klikněte zde.

Váš účet s nulovým zůstatkem zůstane otevřený pro šest (6) měsíců. Pokud se nám během této doby neozvete, váš účet bude archivován.

Pokud chcete znovu otevřít váš účet, který byl archivován, odešlete e-mail našemu týmu podpory na [email protected], a ti vám poskytnou další pokyny.

V návaznosti na implementaci směrnice o Trzích a finančních nástrojích (MiFID) v Evropské unii a podle kyperského zákona o poskytování investičních služeb a činností a regulovaných trzích z roku 2007 jsme povinni zařadit naše klienti do jedné z následujících tří kategorií: Maloobchod, profesionální nebo způsobilé protistrany.

Další informace k tomuto tématu naleznete v Zásady pro kategorizaci klientů.

Islámský účet je účet bez úroků, který dodržuje islámský zákon šaría pro obchodování ve Forex, s akciemi, komoditami a indexy.

Chcete-li zjistit více a požádat o islámský účet, dostupné informace naleznete zde.