Otázky ohledně trhu ve forexu/CFD a obchodních podmínek

Forex neboli směna cizích měn je proces nákupu a prodeje měn. Devizový trh je největší a nejlikvidnější finanční trh na světě. Trh je otevřene 24 hodin denně od neděle večer do pátku a zahrnuje centrální banky, měnové spekulanty, organizace, vlády, drobné investory a mezinárodní investory. V průběhu let se velikost trhu Forex neustále zvyšuje.

CFD, nebo smlouva o rozdíl, je dohoda mezi dvěma stranami k výměně rozdílu mezi otevírací a uzavírací cenou smlouvy. CFDs jsou derivátové produkty, které umožňují obchodovat na pohyb živých tržních cen, aniž by obchodník skutečně vlastnil podkladové nástroje, na nichž je založena smlouva. Pomocí CFD lze spekulovat na budoucí pohyb tržních cen bez ohledu na to, zda podkladový trh stoupá nebo klesá. Máte příležitost k prodeji a získat tak na poklesu cen, nebo koupit a profitovat z rostoucí ceny. Navíc s naší obrovskou škálou trhů, můžete získat expozici na trhu ke kterému jste předtím neměli žádný přístup.

Páka je finanční nástroj, který umožňuje používání marže s cílem zvýšit potenciální návratnost investic, která také souměrně zvyšuje potenciální ztráty. Obchodování na pákový kapitál znamená, že můžete obchodovat v objemech podstatně vyšších než jsou finanční prostředky, které jste investovali, které slouží pouze jako marže.

Pokud z nějakého důvodu nemáte přístup k vašemu účtu abyste mohli odeslat instrukce pro účely obchodování s finančními nástroji, může kontaktovat naše oddělení zprostředkování emailem na [email protected] nebo volejte na + 357 25022870 pro zadání instrukce ústně.

Za normálních okolností, v zimním evropském a severoamerickém čase, začíná týdenní aktivita v neděli v 22:05 GMT a trvá nepřetržitě až do pátku 21:00 GMT. Během doby letního času ve stejném regionu začíná týdenní aktivita na trhu v neděli v 21:05 GMT a končí v pátek ve 20:00. Čas obchodování se může lišit z důvodu státních svátků nebo neobvyklé likvidity na trhu, které mohou vzniknout na základě výjimečných globálních událostí. Čas zahájení nebo ukončení může být také změněn kvůli likviditě nebo opatření pro management rizik. Vezměte prosím na vědomí, že zatímco většina nástrojů je obchodována 24 hodin denně bez přerušení, některé nástroje, především akcie a indexy, mají zvláštní obchodní hodiny.

ASK je cena, za kterou si můžete koupit (dlouhá pozice) určitý finanční nástroj.

BID je cena, za kterou můžete prodat (krátká pozice) určitý finanční nástroj.

Spread je název rozdílu mezi cenami Bid a Ask. Například je-li cena ASK pro EUR/USD 1,0460 a cena BID je 1,0458 pak spread je 2 pipy.

Na finančních trzích, zejména na trhu Forex je pip (procenta bodu) jednotka změny směnného kurzu měnového páru. Většina hlavních měnových párů jsou oceněny na pět desetinných míst a pip je jedna jednotka čtvrté desetinné čárky: pro dolarové měny, je to 1 setina centu.

Základní měna je první měna v měnového páru, například u měnového páru EUR/USD je základní měna EUR.

Kótovaná měna je druhá měna v měnového páru, například u měnového páru EUR/USD je variabilní měnou USD.

Lot je jednotka, která představuje objem transakce.

1 lot (nebo 1.0 lot) se rovná 100 000 jednotek základní měny, například 1 lot EUR/USD se rovná 100 000 EUR.

1 mini lot (nebo 0.1 lot) se rovná 10 000 jednotek základní měny, například 1 mini lot EUR/USD se rovná 10 000 EUR.

1 mikro lot (nebo 0.01 lot) se rovná 1000 jednotek základní měny, například 1 mikro lot EUR/USD se rovná 1 000 EUR.

Dlouhá pozice nastává, když si koupíte finanční nástroj a očekáváte, že jeho cena poroste.

Krátká pozice nastává, když prodáváte finanční nástroj a očekáváte, že jeho cena poklesne.

Stop Loss (SL) a vzít Take Profit (TP) jsou typy čekajících příkazů. SL a TP je instrukce, kterou lze přiložit k tržnímu příkazu v okamžiku, kdy chcete zadat tento příkaz na trh nebo, když je transakce již otevřena.

Umístěním Stop Loss limit nastavíte cenu, za jakou chcete uzavřít transakci v případě, pokud se trh obrátí proti vám. Jakmile úroveň ztrát dosáhne limitu, který jste určili, vaše transakce se automaticky uzavře. Jinými slovy můžete použít SL pro minimalizaci potenciální ztráty.

Umístěním limitu Take Profit nastavíte cenu, za jakou chcete, aby systém automaticky uzavřel transakci jakmile dosáhnete určitého zisku. Tento limit tak můžete použít pro zabezpečení svého potenciálního zisku.

Stop Loss a Take Profit limity pro otevřené krátké pozice jsou prováděny za ASK cenu, zatímco Stop Loss a Take Profit limity pro otevřené dlouhé pozice jsou prováděny za BID cenu.

Nezapomeňte, že tento skluz můžete aplikovat na všechny čekající příkazy. To znamená, že pokud dojde k pozitivnímu nebo negativnímu skluzu, vaše transakce nemusí být provedena na ST nebo TP cenu určenou vámi, ale na první dostupnou tržní cenu.


Skluz je rozdíl mezi očekávanou cenou provedeného příkazu a cenou, za kterou je příkaz ve skutečnosti spuštěn.

Při obchodování mohou nastat pozitivní nebo negativní skluzy. Při pozitivním skluzu je příkaz proveden za lepší cenu, zatímco k negativnímu skluzu dochází, když je příkaz proveden za nejhorší cenu.

Cenový rozdíl je oblast grafu, kde se cena finančního nástroje prudce pohnula nahoru nebo dolů s malým nebo žádným obchodování mezi těmito cenami. Proto vykazuje graf aktivity „mezeru“ v normálním vzorci cenového vývoje.

Ne. Když vyprší platnost smlouvy na konkrétní nástroj, všechny transakce, které jsou na tento nástroj otevřeny budou automaticky uzavřeny za cenu, která je k dispozici na trhu v době, kdy je transakce provedena.

Nejbližší data vypršení platnosti finančních nástrojů najdete na našich webových stránkách.


Dividenda je distribuce části příjmů společnosti, mezi třídu jejích akcionářů.

I když při obchodování s námi nedochází k fyzickému nákupu akcií, jste stále schopni zíkat dividendy.

Vyrovnání dividendy bude provedenou pouze pro ty účty, které mají otevřené pozice na CFD daných akcií v 00:00 GMT + 2 dne x-Dividend.

Pokud je vyrovnání divident vystavený účet s pozicí na nákup (dlouhá pozice), budou dividendy připsány na účet klienta. Pokud je vyrovnání divident vystavený účet s pozicí na prodej (krátká pozice), budou dividendy odečteny z účtu klienta. Z účtů s pozicemi na prodej je vyrovnání dividend odečítáno na základě požadavku obchodovatelné společnosti a ne FxNet.

Pokud je vyrovnání divident vystavený účet s pozicí na nákup (dlouhá pozice), budou dividendy připsány na účet klienta. Pokud je vyrovnání divident vystavený účet s pozicí na prodej (krátká pozice), budou dividendy odečteny z účtu klienta. Z účtů s pozicemi na prodej je vyrovnání dividend odečítáno na základě požadavku obchodovatelné společnosti a ne FxNet.

Výpočet dividend je prováděn následovně:

Vyrovnání dividend = deklarovaný Index dividend x velikost pozice v lotech.


Požadavek na doplnění marže je vydáván, pokud je zůstatek na účtu nižší než marže, požadovaná pro udržení otevřených transakcí. Požadavek na doplnění marže je odesílán, jakmile je poměr zůstatek ku marži 70 %. Pokud se poměr marže a zůstatku dále snižuje, může dojít k automatickému uzavření pozic.

K automatickému uzavření pozic dochází, pokud je zůstatek na účtu nižší než marže, požadovaná pro udržení otevřených transakcí. Pokud zůstatek nadále klesá, a poměr požadované marže k zůstatku dosáhne 50 %, MT4 automaticky zavře všechny otevřené pozice, aby nedošlo k vyprázdnění účtu.

Vezměte prosím na vědomí, že ke Stop-out může dojít i v případě, že je účet plně zajištěn. Když je účet plně zajištěn, není nutný požadavek na marži, ale vlastní kapitál je ovlivněn plovoucí PnL. Pokud spread rozšíří, zvýší se plovoucí PnL. V tomto případě, je-li plovoucí PnL vyšší než marže, dojde k zastavení účtu.

Firemní akce je akce provedená veřejně obchodovanými společnostmi, která přinese skutečnou šanci na akcie této společnosti.

Jedním z příkladů firemní akce je rozdělení akcií

Rozdělení akcií mohou být prováděna společnostmi, které by chtěli snížit cenu svých akcií. Společnost oznamující rozdělení akcií 2 ku 1 (2:1), například, bude distribuovat další akcii za každou jednu akcii, takže celkové nesplacené akcie se zdvojnásobí. Opačnou situací lze pozorovat v případě zpětného rozdělení akcií.

Zpětné rozdělení může provést společnost, která chce zvýšit cenu svých akcií. Pokud například pokud by u akcie o ceně 1 USD proběhlo zpětné rozdělení 1 ku 10 (1:10), držitelé by museli vyměnit 10 svých starých akcií za jednu novou, ale cena akcie by se zvýšila z 1 na 10 dolarů na akcii.

V případě rozdělení akcií upravíme všechny relevantní pozice tak, aby odpovídaly rozdělení akcií.