Otázky týkající se vašich financí

Jako kyperská investiční firma jsme členem Fondu kompenzace investorů (ICF). Tento fond byl vytvořen za účelem zajištění pohledávek krytých klientů proti investičním společnostem registrovaným na Kypru. Nároky zákazníka na náhradu lze uplatnit prostřednictvím fondu, pokud tak neučiní členská společnost samostatně. To znamená, že díky našemu členství ICF jste chráněni i ve velmi nepravděpodobném případě platební neschopnosti společnosti.

Ne. Zajišťujeme, že maximální ztráta, kterou můžete v kterémkoli okamžiku utrpět, nepřesáhne váš dostupný zůstatek. To znamená, že nejste v žádném případě odpovědní za negativní zůstatek, který může být způsoben rychlým a násilným pohybem na trhu. Maximální riziko spojené s obchodováním je omezeno na finanční prostředky na účtu, a vy tak nemůžete přijít o víc peněz, než kolik jste investovali, a proto se nemůžete dostat do situace, kde byste dlužili peníze společnosti FxNet.

Další informace o ochraně proti zápornému zůstatku naleznete v našich všeobecných obchodních podmínkách a podmínkách používání.

Za registraci a založení účtu u nás neplatíte žádné poplatky. Nebudeme vám účtovat ani měsíční poplatek za účet, mějte však na paměti, že vám mohou být účtovány některé poplatky související s obchodováním, převodem peněz a nečinností.


Náklady spojené s obchodováním:

Spread – při otevření transakce je automaticky účtován spread, což je důvod, proč se vaše transakce otevírá v "mínusu". Spread, který zahrnuje přirážku (pokud se udává), je rozdíl mezi cenou BUY a SELL a může se mezi různými finančními nástroji lišit; jeho velikost závisí na typu účtu který vlastníte a na tržních podmínkách. Mějte na paměti, že vzhledem k tomu, nabízíme plovoucí spread, může se jeho výše kdykoli změnit, a to bez upozornění. Chcete-li zjistit velikost spreadů dostupných pro různé typy účtů a produktů, podívejte se na naše webové stránky.

Provize – provize je účtována pouze na účtech Platinum, a to 1,2 pipy za každý uzavřený lot.

Financování přes noc/ swapy - swap je úrok, přidaný nebo odečtený za držení otevřené pozice přes noc. Swapy jsou účtovány ve formě bodů (pipy) nebo v peněžní formě v závislosti na finančním nástroji, a jsou založeny na tržních úrokových sazbách, které se čas od času mohou lišit. Podle pozice, kterou držíte, a podle úrokové sazby na měně, která v rámci transakce figuruje, vám je swap buď přičten nebo odečten. V pondělí, úterý, čtvrtek a pátek swapy se platí jednou za pracovní den. Ve středu swap je účtován v třikrát. Všechny swapy můžete zobrazit v terminálu MT4.

Náklady spojené s převody peněz:

Někteří poskytovatelé platebních systémů si mohou účtovat poplatky za převod, avšak FxNet si v žádném případě neúčtuje provize ani poplatky za vklady ani výběry. Pro více informací o poplatcích účtovaných poskytovateli platebních služeb kliknětě zde.

Náklady spojené s nedostatkem nečinností:

V případě, že na vašem obchodním účtu nepřetržitě po dobu 90 (devadesáti) kalendářních dnů nedojde k žádné aktivitě (obchodování/stažení/vklady), bude tento obchodní účet považován za spící. Za spící účty bude účtován měsíční spící poplatek ve výši 40 EUR (nebo ekvivalent v měně účtu) nebo v plné výši zůstatku, je-li zůstatek menší než 40 EUR. Je-li volný zůstatek na účtu nulový, poplatek nebude účtován.

Číst dál…

Chcete-li vložit prostředky na váš obchodní účet, musíte se přihlásit do Members Area a kliknout na možnost vložit prostředky.

Ne. NessFx nepřijímá žádné vklady třetích stran, což znamená, že k provedení vkladu na váš obchodní účet budete muset použít kreditní kartu vydanou na vaše jméno, nebo bankovním převod z bankovního účtu, který patří k vám, případně použít e-peněženka, která je otevřená pod vaším jménem.

Prosím, mějte na paměti, že pokud k nám dorazí vklad od třetí strany, budou tyto peníze okamžitě odeslány zpět ke zdroji prostřednictvím stejného způsobu platby a zasilatele, použitého k provedení počátečního vkladu.

Ne. NessFx nepřijímá žádné hotovostní vklady. Prosím mějte na paměti, že vklady v hotovosti jsou spojeny s vysokým rizikem praní špinavých peněz, takže pokud si přejete vložit peníze na svůj obchodní účet, můžete tak učinit jen podle platebních pokynů uvedených na našich webových stránkách.

Doba potřebná k tomu, aby byly prostředky připsány na váš obchodní účet závisí na způsobu platby, který jste k provedení vkladu zvolili. Bankovní převod může trvat až 5 pracovních dnů, zatímco platby kreditní kartou a vklady přes e-peněženky jsou obvykle provedeny okamžitě.

Další informace naleznete v sekci Možnosti financování na našich webových stránkách.

Jako nový klient můžete vybírat své finanční prostředky, jakmile nám poskytnete veškerou požadovanou dokumentaci k ověření a obdržíte potvrzení z naší strany, že váš účet byl ověřen. Jako stávající klient můžete vybírat své finanční prostředky kdykoli, pokud jsou všechny vaše dokumenty aktuální (pokud platnost některého z vašich dokumentů vyprší, požádáme vás o poskytnutí nové, aktualizované kopie).

Pokud máte nějaké otevřené pozice v okamžiku, kdy umístíte požadavek na výběr, žádost zpracujeme pouze v případě, že výběr prostředků z vašeho účtu nezpůsobí poklesnutí úrovně marže pod 100 %.

Chcete-li vybrat prostředky z vašeho obchodního účtu, musíte se přihlásit do členské zóny a kliknout na možnost vybrat prostředky.

Podrobné pokyny k tomuto procesu naleznete v části Možnosti financování dostupné na našich webových stránkách.

Ne. Jsme povinni dodržovat přísné předpisy proti praní špinavých peněz. Lze vybrat peníze pouze na tu kreditní kartu, e-peněženku nebo bankovní účet, který byl použit k provedení počátečního vkladu.

Veškeré finanční prostředky, které jsou považovány za počáteční vklad jsou obvykle vráceny na stejný zdroj prostřednictvím stejného způsobu platby a zasilatele, použitého k provedení počátečního vkladu.

Všechny finanční prostředky považované za zisk mohou být vráceny odděleně na váš bankovní účet, bez ohledu na to, zda jste již provedli vklad bankovním převodem nebo ne.

Po obdržení požadavku na výběr, zpracujeme platbu týž den nebo následující pracovní den (v závislosti na době, kdy jste podali žádost). Prosím mějte na paměti, že doba potřebná pro připsání vašich prostředků na váš účet se může liši, neboť závisí na vámi vybraném způsobu platby.

Podrobné pokyny k tomuto procesu naleznete v části Možnosti financování dostupné na našich webových stránkách.

Nárok na vrácení prostředků máte, pokud jste provedli vklad peněz na váš obchodní účet, ale zatím jste neotevřeli žádné transakce. V tomto případě vám mohou být vaše peníze vráceny i v případě, že jste nám neposkytli žádné dokumenty pro ověření, nicméně někteří poskytovatelé platebních služeb (tj. Przelewy 24) nám nepředávají všechny potřebné informace o původu finančních prostředků. V takových případech budete vyzváni k potvrzení bankovního převodu s podrobnými informacemi o vašem vkladu.

Pokud si přejete vrátit peníze, zašlete Váš požadavek prostřednictvím e-mailu na [email protected].