RODZAJE RACHUNKÓW

Wybierz konto, które do Ciebie pasuje!


Dokonujemy wszelkich starań, aby oferować naszym Klientom najlepsze warunki handlowe. Zarówno indywidualni jak i korporacyjni Klienci mają do wyboru trzy rodzaje rachunków transakcyjnych, zaprojektowanych po to, aby spełniać oczekiwania każdego inwestora. Sprawdź poniższą tabelę i wybierz rachunek, który najbardziej Ci odpowiada.

MICRO PREMIUM PLATINUM
Minimalna Wpłata
Read More

Wielkość minimalnego depozytu przedstawiona jest w dolarach amerykańskich. Minimalny depozyt składany w innej walucie na rachunki, których walutą bazową nie jest USD, musi być równowartością podanej tu kwoty, zgodnie z aktualnym kursem wymiany.

$500 $2 000 $20 000
Spread
Read More

Spready są zmienne i mogą się rozszerzać w zależności od warunków rynkowych.

Zmienny od 2.3 pips Zmienny od 1.9 pips Zmienny od 0 pips
Dźwignia : Klient Detaliczny 1:30 w przypadku głównych par walutowych
1:20 w przypadku par walutowych innych niż główne, złota i głównych indeksów giełdowych
1:10 w przypadku towarów innych niż złoto i głównych indeksów giełdowych
1:5 w przypadku pojedynczych instrumentów kapitałowych i pozostałych, które nie zostały wymienione
1:30 w przypadku głównych par walutowych
1:20 w przypadku par walutowych innych niż główne, złota i głównych indeksów giełdowych
1:10 w przypadku towarów innych niż złoto i głównych indeksów giełdowych
1:5 w przypadku pojedynczych instrumentów kapitałowych i pozostałych, które nie zostały wymienione
1:30 w przypadku głównych par walutowych
1:20 w przypadku par walutowych innych niż główne, złota i głównych indeksów giełdowych
1:10 w przypadku towarów innych niż złoto i głównych indeksów giełdowych
1:5 w przypadku pojedynczych instrumentów kapitałowych i pozostałych, które nie zostały wymienione
Dźwignia: Klient Profesjonalny 1:500 1:500 1:500
Maksymalna Ilość Zleceń
Read More

Możesz posiadać 200 pozycji otwartych jednocześnie. Jeśli chcesz zwiększyć maksymalną ilość zleceń otwartych jednocześnie na Twoim rachunku, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

200 200 200
Margin Call
Read More

Margin Call występuje, gdy stosunek bilansu konta do marży spadnie do poziomu 70%. Kontynuacja spadku poziomu bilansu konta do marży po wystąpieniu Margin Call może prowadzić do wystąpienia tzw. Stop-out.

TAK TAK TAK
Stop Out
Read More

Do Stop-out może dojść w momencie gdy bilans konta spada poniżej poziomu zabezpieczenia wymaganego do utrzymania otwartych pozycji. Jeśli poziom bilansu konta do marży spadnie do 50%, MT4 automatycznie rozpocznie zamykanie pozycji, zaczynając od tych, które przynoszą najwyższe straty. Pozycje będą sukcesywnie zamykane do momentu aż stosunek bilansu konta do marży nie wzrośnie powyżej wymaganego poziomu.

TAK TAK TAK
Prowizja
Read More

Prowizja pobierana jest wyłącznie od rachunków PLATINUM i wynosi ona 1,2 pipsa za każdy zamknięty lot.

NIE NIE TAK
Rodzaje Swapów
Read More

Swapy to odsetki dodawane lub potrącane za utrzymywanie otwartych pozycji przez noc. Swapy są naliczane w formie punktów a ich wielkość uzależniona jest od wysokości rynkowych stóp procentowych, które mogą być zmienne. Swapy podlegają zmianom zgodnie ze stawkami dostawców płynności Spółki. Potrójne swapy naliczane są w środy i piątki, w zależności o instrumentu handlowego.

Punkty Punkty Punkty
Rodzaj Egzekucji Egzekucja Rynkowa Egzekucja Rynkowa Egzekucja Rynkowa
Scalping TAK TAK TAK
Hedging TAK TAK TAK
Instrumenty Waluty
Metale, Ziarna, Towary Energetyczne i Surowce Miękkie
Indeksy Giełdowe, Akcje i Obligacje
Waluty
Metale, Ziarna, Towary Energetyczne i Surowce Miękkie
Indeksy Giełdowe, Akcje i Obligacje
Waluty
Metale, Ziarna, Towary Energetyczne i Surowce Miękkie
Indeksy Giełdowe, Akcje i Obligacje
Bazowa Waluta Konta USD, EUR, PLN USD, EUR, PLN USD, EUR, PLN
Platforma Handlowa MetaTrader 4 MetaTrader 4 MetaTrader 4
Handel Mobilny TAK TAK TAK
Handel Telefoniczny TAK TAK TAK
Całodobowe Wsparcie Brokerage NIE TAK TAK