Weryfikacja Rachunku

Wymagane Dokumenty

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu NessFx jest zobowiązany do weryfikacji tożsamości każdego Klienta. Dlatego też, każdy nasz Klient jest proszony o dostarczenie kompletu kopii ważnych dokumentów.


Abyśmy mogli zweryfikować Twój rachunek transakcyjny, zostaniesz uprzejmie poproszony o kopię trzech podstawowych dokumentów:

 • 1) dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość,
 • 2) dokumentu potwierdzającego Twój adres zamieszkania oraz
 • 3) dokumentu potwierdzającego złożony przez Ciebie depozyt.


Pamiętaj, iż w razie potrzeby, NessFx ma prawo do tego, by poprosić Cię również o dostarczenie kopii dodatkowych dokumentów.

Dokument Potwierdzający Tożsamość

Dokumentem potwierdzającym tożsamość może być jedynie paszport lub dowód osobisty (prawo jazdy nie zostanie zaakceptowane).

 • Dokument musi być ważny
 • Kopia musi być w kolorze (czarno-białe dokumenty nie zostaną zaakceptowane)
 • Wszystkie informacje muszą być czytelne (dokumenty nieczytelne lub takie, na których cześć informacji zostanie zakryta, nie zostaną zaakceptowane)
 • Wszystkie krawędzie i rogi dokumentu musza być widoczne (kopie, na których dokumenty zostały przycięte nie zostaną zaakceptowane)

Aby zobaczyć, jak powinna wyglądać poprawna kopia dowodu osobistego kliknij poniżej

Wszystkie dokumenty możesz przesłać za pośrednictwem swojej Strefy Klienta. Akceptujemy pliki JPG, PNG, PDF oraz GIFy nieprzekraczające 5MB.

Zaloguj się na swój rachunek, prześlij dokumenty i zweryfikuj swój profil już dziś!

Zaloguj się

Dokument Potwierdzający Adres Zamieszkania

Dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania może być jedynie, nie starszy niż 6 miesięcy, rachunek za media (gaz, woda, energia, TV/Internet, telefon stacjonarny) lub wyciąg bankowy. Dokumenty generowane elektronicznie (tzw. wydruki komputerowe) nie są akceptowane, czyli możemy akceptować jedynie te dokumenty, które:

 • przychodzą na Twój adres zamieszkania za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub
 • zostały pobrane bezpośrednio u usługodawcy (np. wyciąg bankowy wygenerowany w placówce bankowej)

Aby zobaczyć, jak powinna wyglądać poprawna kopia dokument potwierdzającego adres zamieszkania kliknij poniżej

Uwaga:
Dokumenty wymienione poniżej NIE spełniają wymogów regulacyjnych i NIE mogą zostać użyte w celu potwierdzenia adresu zamieszkania:

 • Oświadczenie o adresie zameldowania
 • Rachunki za telefony komórkowe
 • Potwierdzenie przelewu (nawet jeśli przelew został dokonany w celu opłaty danego rachunku)
 • DRUK PRZELEWU (nawet, jeśli druk został wypełniony w celu dokonania opłaty danego rachunku)

Dokument Potwierdzający Depozyt

Rodzaj dokumentu potwierdzającego depozyt uzależniony jest od formy płatności, jaką wybierzesz.

Karta Kredytowa/Debetowa

Jeśli zdecydujesz się na dokonanie depozytu za pośrednictwem karty płatniczej, poprosimy Cię o dostarczenie kopii karty użytej na naszej platformie.

- Kopia musi być w kolorze (czarno-białe kopie dokumentów nie zostaną zaakceptowane).

- Na awersie dokumentu widoczne muszą być ostatnie 4 cyfry numeru karty, imię i nazwisko właściciela, termin ważności karty oraz logo banku.

- Wszystkie krawędzie i rogi dokumentu musza być widoczne (kopie, na których dokumenty zostały przycięte nie zostaną zaakceptowane)

- Na rewersie dokumentu zakryty powinien zostać kod CVV. Karta musi być podpisana przez właściciela.

Aby zobaczyć, jak powinna wyglądać poprawna kopia karty płatniczej kliknij poniżej

Przelew Bankowy

Jeśli zdecydujesz się na dokonanie depozytu za pośrednictwem przelewu bankowego, poprosimy Cię o dostarczenie dokumentu potwierdzającego przelew środków z Twojego konta bankowego na Twój rachunek transakcyjny w NessFx. Takie potwierdzenie możesz pobrać ze swojej placówki bankowej lub wygenerować je samodzielnie po zalogowaniu się do swojego konta bankowego online. Na potwierdzeniu, muszą być widoczne następujące informacje:

- Logo Twojego banku

- Twoje imię i nazwisko

- Numer Twojego konta bankowego

- Numer konta bankowego odbiorcy przelewu

- Data transferu środków

- Kwota i waluta przelewu

Portfel Elektroniczny

Jeśli zdecydujesz się na dokonanie depozytu za pośrednictwem portfela elektronicznego (np. Neteller), poprosimy Cię o screenshot, pokazujący szczegóły tranzakcji. Screenshot powinien zawierać następujące informacje:

- Logo dostawcy (np. Neteller)

- Twoje imię i nazwisko

- Twój adres e-mail

- Datę transferu środków

- Kwotę i walutę przelewu