Pytania dotyczące dokumentów i procedury związanej z rejestracją rachunku transakcyjnego

Nie, nie musisz podpisywać żadnych dokumentów. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a jej Klientami są regulowane przez cypryjską Ustawę o Sprzedaży Konsumentom Usług Finansowych na Odległość. Dzięki temu żadna umowa nie wymaga podpisu, a jednocześnie posiada ona taką samą moc prawną i ustanawia te same prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności, jak umowa w postaci drukowanej, podpisana pomiędzy stronami. Jeśli chciałbyś otrzymać wydrukowany egzemplarz naszej umowy, podpisany i opieczętowany przez nas, powinieneś przesłać do nas (za pośrednictwem poczty tradycyjnej) dwa (2) podpisane egzemplarze naszych Warunków Handlowych, podając swój adres pocztowy, a kontrasygnowany egzemplarz zostanie odesłany do Ciebie.

Umowa obowiązuje od momentu zaakceptowania przez Ciebie naszych Warunków Handlowych, przez czas nieokreślony – do momentu jej rozwiązania przez Ciebie albo przez nas.

W ciągu pierwszych czternastu (14) dni od nawiązania współpracy z nami, możesz anulować umowę informując nas o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Po upływie czternastu dni, w każdym momencie możesz odstąpić od umowy, informując nas o tym z trzydniowym (3) wyprzedzeniem.

Bez względu na to czy umowę anulujesz na początku współpracy, czy odstępujesz od niej w późniejszym terminie, żadne kary nie zostaną na Ciebie nałożone.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszych Warunkach Handlowych.

Tak. Jako część naszych zobowiązań do przestrzegania polityki AML i KYC, wymagamy od wszystkich naszych Klientów dostarczenia odpowiednich Dokumentów Weryfikacyjnych. Dokumenty te obejmują zwykle dokument potwierdzający tożsamość, dokument potwierdzający Twój adres zamieszkania i dokument potwierdzający depozyt (metodę wpłaty).

KYC, lub polityka Poznaj Swojego Klienta, to procedura wymagana prawnie, która została wdrożona przez nas w celu weryfikacji tożsamości każdej osoby rejestrującej się w naszym systemie i otwierającej u nas rachunek transakcyjny.
AML to polityka mająca na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Zgodnie z procedurami AML i KYC będziemy wymagać, abyś dostarczył nam odpowiednią Dokumentację Weryfikacyjną, jak tylko zdecydujesz się zostać Klientem Nessfx.

Więcej szczegółowych informacji na temat procedur AML i KYC znajdziesz w naszych Warunkach Handlowych.

Oferujemy różne rodzaje rachunków dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rodzajów kont, kliknij tutaj.

Twój rachunek z saldem zerowym będzie otwarty przez sześć (6) miesięcy. Jeśli w ciągu tego czasu nie zdecydujesz się na powrót do handlu, Twoje konto zostanie zarchiwizowane.

Jeśli chciałbyś powrócić do handlu po tym jak Twój rachunek został zarchiwizowany, powinieneś skontaktować się z naszym Zespołem Support, dostępnym pod adresem [email protected], który udzieli Ci dalszych instrukcji.

Na skutek wdrożenia Dyrektywy w Sprawie Rynków Instrumentów Finansowych (MiFID) w Unii Europejskiej (wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi 3 stycznie 2018r – MIFID II) i zgodnie z cypryjską Ustawą o Usługach i Działalności Inwestycyjnej i Rynkach Regulowanych z 2007 roku jesteśmy zobowiązani do kategoryzacji Klientów poprzez ich przypisanie do jednej z trzech kategorii: Klient Detaliczny, Klient Profesjonalny oraz Uprawniony Kontrahent.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Kategoryzacji Klientów.

Konto Islamskie jest nieoprocentowanym kontem, które przestrzega Islamskiego Prawa Szariatu dotyczącego rynku walutowego Forex, rynku towarów oraz handlu indeksami.

Aby dowiedzieć się więcej i aby złożyć wniosek o otwarcie Konta Islamskiego, zapoznaj się z informacjami dostępnymi tutaj.

Jeśli nie znalazłeś tu odpowiedzi na swoje pytanie, sprawdź naszą sekcję Najczęściej Zadawanych Pytań dotyczących naszej Firmy, Rachunków Transakcyjnych i Finansów, lub prześlij swoje pytania na adres [email protected]