islamic-banner

Bez-swapowe Konta Islamskie

Nasze Rachunki Islamskie pozwalają Ci na swobodny handel, zgodny z Prawem Szariatu, co oznacza, że ​​możesz handlować bez ponoszenia kosztów finansowania nocnego. Od momentu jego otwarcia, Konto Islamskie jest bezterminowo i całkowicie pozbawione opłat za swapy. Rachunek ten przyznawany jest na podstawie przekonań religijnych i jest on dostępny dla wyznawców religii muzułmańskiej.


Rachunki Islamskie - Regulacje:

  • Wyłącznie Konta Micro mogą zostać użyte jako Rachunki Islamskie.
  • Wymagany jest dokument potwierdzający wyznanie.
  • Nie można posiadać Rachunków Islamskich i zwykłych jednocześnie.
  • Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia handlu, jeśli ma powody by sadzić, iż na rachunku dochodzi do jakiejkolwiek formy manipulacji.

Aby zarejestrować Rachunek Islamski, otwórz zwykle Konto Rzeczywiste, a następnie prześlij nam swój Wniosek o Otwarcie Konta Islamskiego na adres [email protected]