Pytania dotyczące Twoich funduszy

Jako Cypryjska Firma Inwestycyjna, jesteśmy członkiem Funduszu Gwarancyjnego dla Inwestorów (ICF). Fundusz, ten powstał aby zabezpieczyć roszczenia Klientów Objętych Ochroną wobec Cypryjskich Firm Inwestycyjnych. Roszczenia z tytułu odszkodowania mogą być zrealizowane w przypadku, gdy firma członkowska nie jest w stanie pokryć roszczeń Klienta. Oznacza to, że dzięki naszemu członkostwie w ICF, jesteś chroniony w bardzo mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności firmy.

Nie. Gwarantujemy, że Twoja maksymalna strata, w żadnym momencie, nie może przekroczyć wysokości dostępnych środków. Oznacza to, ze Twój rachunek nigdy nie może być na minusie i nigdy nie możesz stracić więcej niż posiadasz na koncie. Nawet w momentach skrajnych wahań rynkowych, maksymalne ryzyko inwestycyjne jest do wysokości posiadanego kapitału. Ze względu na to, że maksymalne ryzyko związane z obrotem jest ograniczone do środków zgromadzonych na Twoim koncie, nie może dojść do sytuacji, w której mógłbyś być winien Nessfx jakakolwiek kwotę. Więcej szczegółowych informacji na temat Ochrony przed Negatywnym Bilansem znajdziesz w naszych Warunkach Handlowych.

Nie pobieramy żadnych opłat za rejestrację na naszym portalu, ani tez nie płacisz za otwarcie rachunku transakcyjnego. Nie będziemy również potrącać z Twojego rachunku miesięcznych opłat za samo posiadanie konta, ale powinieneś zwrócić uwagę na to ze pewne opłaty wiążą się z handlem, transferami pieniężnymi i z brakiem aktywności.


Koszty związane z handlem:

Spread – W momencie, gdy otwierasz jakakolwiek transakcję, spread jest automatycznie potrącany, przez co Twoja transakcja zaczyna się ‘na minusie’. Spread (który uwzględnia mark-up jeśli takowy jest naliczany), to różnica pomiędzy ceną kupna, a sprzedaży, uzależniony jest od danego Instrumentu Finansowego; ponadto wielkość spreadu zależna jest od rodzaju Twojego Rachunku Transakcyjnego oraz warunków rynkowych. Ponieważ oferujemy spread zmienny, może się on rozszerzać i zwężać bez ostrzeżenia.

Prowizje – prowizja jest jedynie pobierana przy rachunkach Platinum i wynosi ona 1.2 pipsa za każdy zamknięty lot.

Finansowanie Nocne / Swapy - Swapy to odsetki dodawane lub potrącane za utrzymywanie otwartych pozycji przez noc. Są one naliczane w formie punktów (pipsów) lub w formie pieniężnej w zależności od instrumentu finansowego, a ich wielkość uzależniona jest od wysokości rynkowych stóp procentowych, które mogą być zmienne. W zależności od posiadanej pozycji i wysokości stopy procentowej waluty związanej z daną transakcją, Twój rachunek może zostać zasilony lub obciążony. W poniedziałki, wtorki i czwartki swapy są naliczane pojedynczo za każdy roboczy dzień, a w środy i piątki (w zależności od instrumentu) swapy są naliczane potrójnie. Swapy podane są na platformie MT4.


Koszty związane z transferami pieniężnymi:

Prowizje za przelewy środków mogą być naliczane przez niektórych dostawców płatności, jednakże w żadnym wypadku prowizje za wpłaty czy wypłaty nie są pobierane przez nas. W zakładce Wpłaty i Wypłaty znajdziesz więcej informacji dotyczących wysokości prowizji pobieranych przez poszczególnych dostawców płatności.


Koszty związane z brakiem aktywności:

W przypadku, gdy na Twoim rachunku nie ma żadnej aktywności (handel/wypłaty/wpłaty) przez ciągły okres obejmujący 90 (dziewięćdziesiąt) dni kalendarzowych, Twój rachunek zostanie uznany za ‘uśpiony’. Uśpione Rachunki podlegają miesięcznej opłacie, w wysokości 40 euro (lub równowartości w walucie, w jakiej rachunek jest prowadzony) lub w wysokości całej kwoty zgromadzonej na rachunku, jeżeli ta kwota jest mniejsza niż 40 euro. Żadna oplata nie zostanie pobrana w sytuacji, gdy bilans konta jest równy zeru.

Czytaj więcej...

Aby dokonać wpłaty środków na swój rachunek transakcyjny, zaloguj się do swojej Strefy Klienta a następnie wybierz opcję ‘Zdeponuj Środki’.

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w zakładce Wpłaty i Wypłaty dostępnej na naszej stronie internetowej.

Nie. Nie akceptujemy żadnych wpłat od osób trzecich, co oznacza, że aby dokonać jakiejkolwiek wpłaty na swój rachunek transakcyjny, musisz użyć własnej karty płatniczej i/lub dokonać depozytu za pośrednictwem przelewu bankowego z konta bankowego, które należy do Ciebie i/lub użyć portfela elektronicznego zarejestrowanego na Twoje nazwisko. Pamiętaj, że jeśli otrzymamy jakikolwiek depozyt od osoby trzeciej, to będziemy zmuszeni natychmiastowo odesłać środki do tego samego źródła, za pomocą tej samej metody płatności i nadawcy, która służyła do przeprowadzenia wpłaty.

Nie. Nie akceptujemy żadnych wpłat od osób trzecich, co oznacza, że aby dokonać jakiejkolwiek wpłaty na swój rachunek transakcyjny, musisz użyć własnej karty płatniczej i/lub dokonać depozytu za pośrednictwem przelewu bankowego z konta bankowego, które należy do Ciebie i/lub użyć portfela elektronicznego zarejestrowanego na Twoje nazwisko.

Czas potrzebny do zaksięgowania środków na Twoim rachunku transakcyjnym uzależniony jest od wybranej przez Ciebie metody wpłaty. Wpłaty dokonywane za pośrednictwem przelewów bankowych mogą trwać nawet do 5 dni roboczych (z wyjątkiem depozytów wpłacanych poprzez Przelewy 24, które są księgowane maksymalnie w ciągu 24 godzin), a płatności przekazywane za pośrednictwem kart płatniczych lub e-portfeli są zazwyczaj księgowane natychmiastowo. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź zakładkę Wpłaty i Wypłaty na naszej stronie internetowej.

Jako nowy Klient, będziesz mógł złożyć wniosek o wypłatę środków jak tylko dostarczysz nam wszystkie wymagane Dokumenty Weryfikacyjne i otrzymasz od nas potwierdzenie, że Twoje konto zostało zweryfikowane. Jako istniejący Klient, możesz dokonywać wypłat ze swojego rachunku w każdym momencie, tak długo jak wszystkie Twoje dokumenty są aktualne (jeśli jakikolwiek z Twoich dokumentów utraci ważność, poprosimy Cię o dostarczenie nowego). Jeśli w momencie składana wniosku o wypłatę posiadasz otwarte transakcje na swoim rachunku transakcyjnym, będziemy mogli zaakceptować Twój wniosek tylko jeżeli wyplata nie spowoduje spadku Twojej marży poniżej poziomu 100%.

Aby dokonać wypłaty środków ze swojego rachunku transakcyjnego, zaloguj się do swojej Strefy Klienta, a następnie wybierz opcję ‘Wycofaj Środki’.

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w zakładce Wpłaty i Wypłaty dostępnej na naszej stronie internetowej.

Nie. Jesteśmy zobligowani do przestrzegania ścisłych regulacji dotyczących polityki przeciwdziałającej praniu pieniędzy, wiec możesz dokonać wypłaty środków jedynie na tą kartę płatniczą, e-portfel lub konto bankowe, z którego pierwotnie dokonałeś wpłaty środków.

Wszelkie środki do wysokości zdeponowanej przez Ciebie kwoty, wypłacane są do tego samego źródła i za pomocą tej samej metody płatności za pośrednictwem, których dokonana została pierwsza wpłata. Wszelkie środki powyżej wysokości zdeponowanego przez Ciebie kapitału (wygenerowany zysk) wypłacone zostaną osobno, na Twoje konto bankowe, bez względu na to czy do dokonania wpłaty użyłeś konta bankowego czy nie.

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, wypłaty środków dokonamy tego samego dnia lub na następny dzień roboczy (w zależności od tego, czy zlecenie zostało wysłane do nas rano czy po południu). Pamiętaj jednak, że czas potrzebny na to by Twoje środki dotarły do Ciebie może się różnić w zależności od wybranej przez Ciebie metody początkowej wpłaty. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w zakładce Wpłaty i Wypłaty dostępnej na naszej stronie internetowej.

Jesteś uprawniony do refundacji środków jeśli zdeponowałeś kapitał na swoim rachunku transakcyjnym, ale nie otworzyłeś jeszcze żadnej transakcji. W takim przypadku, środki mogą zostać odesłane do Ciebie bez względu na to czy dostarczyłeś nam wszystkie Dokumenty Weryfikacyjne czy nie, jednakże niektórzy dostawcy usług płatniczych (np. Przelewy 24) nie dostarczają nam wszystkich niezbędnych informacji dotyczących pochodzenia środków i w takich przypadkach, w celu realizacji zwrotu środków, poprosimy Cię o dosłanie dokumentu potwierdzającego dokonany przez Ciebie przelew bankowy (potwierdzenie wpłaty). Jeśli chciałbyś wycofać swoje środki, wyślij do nas zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres [email protected].