Handluj Obligacjami CFD Online z NessFx

Zainwestuj w popularne Obligacje Skarbu Państwa i spekuluj na cenie tych aktywów bez konieczności ich fizycznego posiadania!


Rodzaj rozliczenia transakcji: Futures

  • posiadają datę wygaśnięcia
  • przeważnie wykorzystywane do handlu długoterminowego

Ważna Informacja:

Swapy to odsetki dodawane lub potrącane za utrzymywanie otwartych pozycji przez noc. Swapy są naliczane w formie punktów, a ich wielkość uzależniona jest od wysokości rynkowych stóp procentowych, które mogą być zmienne. Swapy podlegają zmianom zgodnie ze stawkami dostawców płynności Spółki. Obliczenia swapow dokonywane są zgodnie z następującą formułą:

Wielkość Lota x Punkty Swapowe x Wartość Punktu.

Potrójne swapy naliczane są w piątki.

Symbol Minimalny Spread (punkty) Minimalne Wahania Cen Wartość 1 Lota Wartość pipsa na 1 lot Wartość Swap (punkty)
Kupno Sprzedaż
US30YBond 16 0.01 1000 10 USD -2.5 -1.5
US10YNote 16 0.01 1000 10 USD -2.5 -1.5
GER10YBond 16 0.01 1000 10 EUR -2.5 -2.5