Handluj Kryptowalutami CFD Online z NessFx

Uzyskaj dostęp do najbardziej aktywnych produktów na rynku i zarządzaj swoim ryzykiem przy pomocy limitów Stop Loss i Take Profit!


Rodzaj rozliczenia transakcji: Cash

  • brak daty wygaśnięcia
  • przeważnie wykorzystywane do handlu krótkoterminowego
  • poddawane są nocnemu finansowaniu

Ważna Informacja:

Swapy to odsetki dodawane lub potrącane za utrzymywanie otwartych pozycji przez noc. Swapy są naliczane w formie punktów, a ich wielkość uzależniona jest od wysokości rynkowych stóp procentowych, które mogą być zmienne. Swapy podlegają zmianom zgodnie ze stawkami dostawców płynności Spółki. Obliczenia swapow dokonywane są zgodnie z następującą formułą:

by interest{volume x long or short/100/360}

Potrójne swapy naliczane są w piątki.

Symbol Minimalny Spread (punkty) Minimalne Wahania Cen Wartość 1 Lota Wartość pipsa na 1 lot Wartość Swap (waluta marżay)
Kupno Sprzedaż
BITCOIN 3,770 0.01 1 1 USD -8,000 -8,000

Kryptowaluty CFD - ostrzeżenie o ryzyku:

Kryptowaluty CFD są złożonymi, niezwykle ryzykownymi i zwykle wysoce spekulacyjnymi produktami. Niosą ze sobą wysokie ryzyko utraty całego zainwestowanego kapitału. Ceny kryptowalut podlegają ekstremalnej zmienności, a zatem mogą powodować znaczne straty w krótkim czasie. Handel na kryptowalutach nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Handel kryptowalutami CFD może doprowadzić do utraty części lub całości zdeponowanych przez Ciebie środków, dlatego nie należy inwestować pieniędzy, na których utratę nie można sobie pozwolić. Przed przystąpieniem do handlu kryptowalutami, powinieneś zrozumieć specyfikę tego produktu oraz musisz być w pełni świadomy podejmowanego ryzyka. Dokumenty Zawierające Kluczowe Informacje o Kryptowalutach CFD.