Kalendarz Ekonomiczny

Treść tego materiału jest komunikatem marketingowym, a nie niezależnym doradztwem inwestycyjnym. Niniejszy materiał jest przeznaczony wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych (bez względu na to, czy zawiera on jakiekolwiek opinie). Żadna z tych informacji nie jest (ani nie powinna być uważana) za poradą prawną, finansową, inwestycyjną lub inną, na której należy polegać. Jakakolwiek opinia wyrażona w tym materiale nie może być traktowana jako rekomendacja NessFx ani autora, że jakakolwiek konkretna strategia inwestycyjna, transakcja lub inwestycja jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Chociaż informacje zawarte w niniejszym komunikacie marketingowym pochodzą ze źródeł uważanych za wiarygodne, NessFx nie daje gwarancji co do ich dokładności lub kompletności. Wszystkie informacje mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez ówczesnego powiadomienia, jak również mogą stać się nieaktualne w dowolnym momencie. Ani NessFx, ani autor tego materiału nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść, bezpośrednio lub pośrednio, wynikające z inwestycji opartych na jakichkolwiek informacjach tutaj zawartych. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady.

Otwórz swój własny
Rachunek Transakcyjny już dziś!

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.86% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.Czytaj więcej